roulette

ریاست جمهوری،مصر،قاهره،محمد مرسی

سفر هیئتی از ریاست جمهوری مصر به ایران

منابع آگاه در فرودگاه بین المللی قاهره از سفر هیئتی از مشاوران محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به ایران خبر دادند.

به

 

==>> مشاهده سفر هیئتی از ریاست جمهوری مصر به ایران . . .

 

برچسب ها :