roulette

رنگ شرابی خاکی

رنگ شرابی خاکی رنگ سال ۲۰۱۵

رنگ شرابی خاکی رنگ سال ۲۰۱۵

شرکت رنگ پنتون رنگ عنابی (شرابی خاکی)  را به عنوان رنگ سال ۲۰۱۵ اعلام کرد. با توجه به قوی بودن این رنگ می توان در طیف های مختلف از آن استفاده کرد. از این رنگ هم به عنوان رنگ پایه و هم به عنوان یک رنگ مکمل قوی می توان استفاده کرد. ریشه این رنگ شبیه به قرمز-قهوه ای است که در طبیعت وجود دارد و حس زمین و طبیعت را القا می کند.

 

==>> مشاهده رنگ شرابی خاکی رنگ سال ۲۰۱۵ . . .

 

برچسب ها :