roulette

پیامک های پرسشو پاسخ 94

پیامک های پرسشو پاسخ ۹۴

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پیامک های پرسشو پاسخ ۹۴
اس ام اس جدید , اس ام اس ۲۰۱۵ , اس ام اس جالب , اس ام اس های خواندنی , اس ام اس های جدید ۹۴ , جالب ترین اس ام اس ها ,ا پیامک های ۲۰۱۵ , اس ام اس های

اس ام اس های جالب و خواندنی پرسشی

اگر یک روزی قرار باشه که دیگه منو نبینی
آخرین حرفی که بهم میزنی چیه ؟
فقط یک جمله باشه !

*

*

*

*

اگر بتونی از صفات یا عادت بد من چیزی رو حذف کنی ،
چی رو انتخاب میکردی !؟
بدون رو دروباسی بگو !

*

*

*

*

اگه یه روز از زندگیت مونده باشه چه کار ناتمومی داری که انجامش بدی؟
واسه همه بفرست، جوابای جالب میگیری…
ولی اول جواب من !
*

*

*

*

اگه من خاک باشم و تو سفالگر ، ازم چی میساختی ؟

*

*

*

*

اگر یه روز از خواب بیدار بشی و ببینی تموم زندگیت یه فیلم بوده ،
اسم فیلمت رو چی میذاری !؟

امروز روز جهانیه فوضولیه !
هر سوالی که دلت میخواد ازم بپرس . . .
مطمئن باش جواب میدم

*

*

*

*

اگه قرار باشه یه نسبت دیگه با من داشته باشی ،
دوست داری من چیت باشم ؟!
اینو واسه همه بفرست جوابای جالبی میگیری !
اول جواب من !

*

*

*

*

*

*

*

*

یادته . . . ؟
جای خالی رو پر کن
باید یه خاطره مشترکی بین ما دوتا باشه!

*

*

*

*
اگه بخوای از اخلاقام یکی رو واسه خودت برداری ، چیو برمیداری ؟
البته اگه اخلاق خوبی داشته باشم !!

ارسال نظر