roulette

آشنایی با ترفندهای لباس پوشیدن

آشنایی با ترفندهای لباس پوشیدن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آشنایی با ترفندهای لباس پوشیدن

ترفندهای بسیار زیادی وجود دارد که با استفاده از آنها می توانید صورت و بدن تان رالاغرتر از آنچه به نظر می رسد نشان دهید.

برای لاغرتر نشان دادن صورت می توانید از کرم پودرهای برنزه کننده استفاده کنید.

ترفندهایی در لباس پوشیدن و آرایش که به شما کمک می کند بدن تان را لاغرتر نشان دهید

برای لاغرتر نشان دادن بالا تنه تان می توانید ار کت هایی که زیپ های کجی دارند استفاده کنید. این کت ها شما را در قسمت کمر لاغرتر نشان می دهند

ترفندهایی در لباس پوشیدن و آرایش که به شما کمک می کند بدن تان را لاغرتر نشان دهید

برای لاغرتر نشان دادن ران ها و باسن از شلوارهایی که در قسمت ران دو رنگ هستند استفاده کنید. بهتر است پارچه ای که در قسمت ران ها استفاده شده است کبریتی راه راه باشد.

ترفندهایی در لباس پوشیدن و آرایش که به شما کمک می کند بدن تان را لاغرتر نشان دهید

با استفاده از گردنبندهای پهن و بزرگ تمرکز را روی صورت تان بیندازید

ترفندهایی در لباس پوشیدن و آرایش که به شما کمک می کند بدن تان را لاغرتر نشان دهید

پیراهن های زنانه ای که از زیر سینه گشاد می شوند می توانند چاقی های قسمت شکم، باسن و ران ها را بپوشانند

ترفندهایی در لباس پوشیدن و آرایش که به شما کمک می کند بدن تان را لاغرتر نشان دهید

چکمه های بلندی که به شکا مخروطی هستند پاهای تان را بلندتر و لاغرتر نشان می دهند

ترفندهایی در لباس پوشیدن و آرایش که به شما کمک می کند بدن تان را لاغرتر نشان دهید

 

ارسال نظر