roulette

آموزش بستن شال دخترانه ویژه عید 94

آموزش بستن شال دخترانه ویژه عید ۹۴

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

آموزش بستن شال دخترانه ویژه عید ۹۴

ابتدا مانند تصویر زیر دو طرف شال را در یک دست و با دست دیگر وسط شال را نگه دارید.

ایده ای جالب و زیبا برای بستن شال گردن - شماره 3

به همان صورت شال را دور گردن تان بیندازید و دو سر شال را از حلقه وسطی شال تان خارج کنید.

ایده ای جالب و زیبا برای بستن شال گردن - شماره 3

ایده ای جالب و زیبا برای بستن شال گردن

ایده ای جالب و زیبا برای بستن شال گردن - شماره 3

 

ارسال نظر