عکس های بازیگران سریال پول کثیف, بیوگرافی بازیگران سریال پول کثیف,دانلود تمامی قسمت های سریال پول کثیف, سایت سریال پول کثیف,خلاصه قیمت اول سریال پول کثیف,خلاصه قسمتهای اول تا ۱۰ سریال پول کثیف,زمان پخش سریال پول کثیف,دوبله سریال پول کثیف,سریال جدید شبکه جم

http://images2.persianblog.ir/725821_r7Iepp37.jpg

دوستای گلم خلاصه این سریال را خانم مریم برایم می نویسند این سریال با بازی انگین ارکیورک ( کریم فاطما گل) طوبا بیوکستان( بازیگر سریال ۲۰ دقیقه و عاصی) و توانا ترکای بازیگر نقش باده سریال شمیم عشق است.البته توانا بعدا اضافه می شود.

عمر ( انگین) پشت دیواریه مجرمو تحت نظرداره ومراقب که چکارمیکنه ودرتعقیب اون به یکی ازمحله ها میره ووقتی که اون آدم به خونش میرسه حمله میکنن واونو تحت فشارقرارمیدن تابگه بچه هاکجا هستن  که درآخرخودعمر بازیرکی متوجه میشه که زیرپاش یه چیزی هست که وقتی وسایلوکنارمیزنه میفهمه یه دراونجاهست که بابازکردن در بچه هارومیبینه که مخفیشون کردن مثل اینکه برای پیوند اعضابردنشون به خاطراین موضوع به عمرلوح تقدیرمیدن و کلی ازش قدردانی میکنن.الیف ( طوبی) توی رم زندگی میکنه واونجایه گالری ساخت جواهرات داره که مارک معروفیه به فرودگاه میره وسوارهواپیمامیشه تابرای تولدش به استانبول بیاد ۰ عمرهم بعداز مراسم دست نامزدش سیبل ومیگیره و باهم به سینما برای دیدن یه فیلم عشقی میرن بعدازفیلم سیبل کلی التماس عمرومیکنه تاحلقه ازدواجونشونش بده ولی عمرحاضرنیست قبل مراسم این کاروبکنه  دست نامزدشومیگیره و اونوبه خونه میرسونه وبخاطراصرارزیادمادرزنش داخل میره و کمی باخواهرزنش وپدرهمسرش خوشوبش میکنه پدرسیبل فلج وزمین گیره به همین خاطرعمرازنظرمالی کمی حمایتشون میکنه ۰ بلافاصله بعدازحال احوالم خداحافظی میکنه ومیره ۰لیف وقتی به فرودگاه میادفقط دوستش بهارومیبینه وکمی حالش گرفته میشه ولی به اصراربهارباهم به یه کافه میرن تا خودشون جشن بگیرن ولی تامیرسن ومیشینن یه دفعه برقاخاموش میشه ویه فیلم پخش میشه که ازبچگی وبه دنیااومدن الیف تابزرگ شدنشه این فیلم حسابی احساساتیش میکنه وشروع به گریه میکنه که برقاروشن میشه وهمه مهمونادست میزنن مادروپدرش هم همراه کیک واردمیشن وتولدشوتبریک میگن خواهرش نیلوفرهم که کوچکتره ازشون عکس میگیره که بعدهم خواهربزرگش آسلی هم همراه همسرش تانر میان به نظرمیرسه که به الیف حسودی میکنه اواسط تولد پدرش عذرخواهی میکنه وبعدازبغل کردن الیف وگفتن اینکه به اون افتخارمیکنه وتنهاتکیه گاهشه خداحافظی میکنه ومیره.عمرازخونه سیبل به محل کاربرادرش میره وبعدهم پیش دوستاش آرداوپلین میمونه تابااونها باشه ۰پلین وعمردرحال گشتن خونه تواینترنت هستن که به آردا بیسیم میزنن جنایت شده اونهاهم سریع به محل جرم میرن ۰ آردا درحال بررسی هستش که عمرازدورسیبل وکنارپدرالیف احمد دنیزمیبینه که شکه میشه وشروع به هجوم بردن به جنازه میکنه که اجازه نمیدن آردابلافاصله باحسین برادرعمر تماس میگیره ومیگه حال عمربده حسین هم آردا سرزنش میکنه که چراعمروبه اونجاآورده ۰ صبح مامورابه خونه احمدمیرن تابه زرین خانم همسرش خبربدن که الیف ازشون میخوادبه اون بگن که باورش نمیشه وبه خدمتکارمیگه باباموبیدارکن اونم میگه که دیشب نیومده ۰ الیف ومادرش سریع به سردخونه برای شناسایی میرن که عمرهم برای آخرین باربه دیدن سیبل رفته واونجاکلی گریه میکنه وحلقه روهم دستش میکنه ۰ الیف وعمرتوراهرو سردخونه ازکنارهم ردمیشن ولی توجهی نمیکنن الیف هم باپدرش وداع میکنه وبه خانوادش خبرمیده که جنازه پدرش بوده حال همشون گرفته میشه وهمدیگرو بغل میکنن ماموراازشون میخوان واسه بازجویی به اداره پلیس بیان که همه شونه خالی میکنن به همین خاطر الیف مجبوربه رفتن میشه ۰ پایان قسمت اول