roulette

اس ام اس به سلامتی پدرا 94

اس ام اس به سلامتی پدرا ۹۴

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اس ام اس به سلامتی,  پیامک به سلامتی پدرم, اس ام اس به سلامتی پدر, مسیج جدید سلامتی پدر, اس ام اس سلامتی پدر, اس ام اس سلامتی

http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/3/13/85205_755.jpg

به سلامتی پدرم که هر وقت می گفت “درست می شود”، تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ می باخت…

اس ام اس به سلامتی,  پیامک به سلامتی پدرم, اس ام اس به سلامتی پدر, مسیج جدید سلامتی پدر, اس ام اس سلامتی پدر, اس ام اس سلامتی

.

.

به سلامتی پدری که طعم پدر داشتن رو نچشید، اما واسه خیلی ها پدری کرد

.

.

.

به سلامتی پدری که کفِ تموم شهر رو جارو میزنه، که زن و بچه اش کف خونه کسی رو جارو نزنن…

.

.

.

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و می بینی چه قدر آهسته می ره، می فهمی پیر شده!

وقتی داره صورتش رو اصلاح می کنه و دستش می لرزه ، می فهمی پیر شده!

وقتی بعد غذا یه مشت دارو می خوره، می فهمی چه قدر درد – داره اما هیچ چی نمی گه!

و وقتی می فهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش، دلت می خواد بمیری…

به سلامتی پدرای عزیییز

.

.

.

به سلامتی پدری که “نمی توانم” را در چشمانش زیاد دیدیم، ولی از زبانش هرگز نشنیدم…

.

.

.

سلامتی اون پدری که شادی شو با زن و بچه اش تقسیم می کنه، اما غصه شو با سیگارش…

.

.

.

به سلامتی پدری که لباس خاکی و کثیف می پوشه می ره کارگری،

برای سیر کردن شکم بچه اش، اما بچه اش خجالت می کشه به دوستاش بگه این پدرمه…

.

.

.

همیشه مادر را به مداد تشبیه می کردم،

که با هر بار تراشیده شدن، کوچک و کوچک تر می شود…

ولی پدر یک خودکار شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ می کند،

خم به ابرو نمی آورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست

فقط هیچ کس نمی بیند و نمی داند که چه قدر دیگر می تواند بنویسد…

به سلامتیش

.

.

.

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گردد.

به سلامتی پدرا

 

ارسال نظر