roulette

مدل شیک روتختی عروس 2015

مدل شیک روتختی عروس ۲۰۱۵

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مدل شیک روتختی عروس ۲۰۱۵

roo-takhti-

مدل شیک روتختی عروس ۲۰۱۵

برای انتخاب یک روتختی خوب ابتدا سایز تخت خود را معین کنید و بعد تصمیم بگیرید که می خواهید رو تختی تا چه میزان پایین تر از تخت و تشک بیاید.رنگ اتاق خواب هم مهم است. برای انتخاب رنگ دو حالت وجود دارد: یکی انتخاب رنگی که با سایر رنگ های موجود در اتاق همخوانی داشته باشد و دیگری انتخاب رنگی که با کل رنگ ها کاملاً متفاوت باشد و در حقیقت ضد رنگ های موجود در اتاق باشد. اگر قصد دارید که به عنوان رو کش هم از آن استفاده کنید، پس باید قدری گرم تر باشد.

roo-takhti6

روتختی عروس ۲۰۱۴, روتختی زیبای عروس, روتختی عروس ۹۳, مدل روتختی عروس

roo-takhti4

روتختی عروس ۲۰۱۴, روتختی زیبای عروس, روتختی عروس ۹۳, مدل روتختی عروس

roo-takhti3

 روتختی عروس

roo-takhti2

 روتختی عروس

roo-takhti1

روتختی عروس ۲۰۱۴, روتختی زیبای عروس, روتختی عروس ۹۳, مدل روتختی عروس

roo-takhti

 

ارسال نظر