roulette

جملات زیبای عاشقانه همراه تصویر

جملات زیبای عاشقانه همراه تصویر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جملات زیبای عاشقانه همراه تصویر

جملات عاشقانه

این روزهـا…

تـــــ ــــــــه فنجـــانهــ ـــا …

دنبال کمی صداقــ ــــــــ ــــــــت میگردم

کیکهای نیم خورده را زیرو رو میکنم

شاید کمی مهــ ـربانی درش مانده باشد!

این روزها

شمعــــــ ـــــــــ ـــــــــها هم…

نـــ ـــــور ندارند!

و مــ ــــــن تنهــ ــا…

روی آخرین صندلیه کافه…

میان دود سیگارم غرق میشوم…

غرق آرامشـــ ـــــــی که نیــست

جملان عاشقانه با عکس

به کوه گفتم عشق چیست؟        لرزید.

  به ابر گفتم عشق چیست؟        بارید.

به باد گفتم عشق چیست؟         وزید.

به پروانه گفتم عشق چیست؟     نالید.

به گل گفتم عشق چیست؟       پرپر شد.

و به انسان گفتم عشق چیست؟

 اشک از دیدگانش جاری شد و گفت؟     دیوانگیست!!!

جملان عاشقانه با عکس

آنچه در قلب خود می‏پرورانیم، همان است که در زندگی آن دنیا در دستان خود داریم.

جملان عاشقانه با عکس

هــیــچــوقـــت …
بــه خــاطـر هـیــچـکـس …
از ارزشـهــایــت دســت نـکـــش …
چـــون زمـــانـی کـه آن فــرد از تــو دســت بـکـشـــد ..
تــو مـی مـانــی و یـک “مــــن” بــی ارزش …

جملان عاشقانه با عکس

بســـ کنــــ سآعتــــ…..

دیگــــــر خستـهـ شده امـــ….

آرهـ مَنـ کم آورده امــ….

خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ…

اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ به رُخـــَم نکشـــ!

جملان عاشقانه با عکس

تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف …

لرزشی روی میز کنار تختم میفتد …

از این صدا متنفر بودم اما …

چشم هایم را میمالم …

new message …

تا لود شود آرزو می کنم … کاش تو باشی …

سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !!

ارسال نظر