roulette

اس ام اس های جدید آرزوی مرگ

اس ام اس های جدید آرزوی مرگ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اس ام اس های جدید آرزوی مرگ

IMA 300x300 اس ام اس آرزوی مرگ 93

آرزو می کنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی

وقتی غرق خوشبختی هستی

آرزوی قشنگی ست

داشتن ردپای تو کنار ردپای من

بر دشت سپید پوشیده شده از برف

هنوز اما نه برف آمده و نه تو

آرزو دارم با بارش هر دونه از برف زمستونی

یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم

اس ام اس آرزوی مرگ ۹۳

صفایى بود دیشب با خیالت خلوت من را

ولى من باز پنهانى تو را آرزو کردم

هیج وقت آرزو نکن دنیا مال تو باشه

آرزو کن کسی که دنیای توست

مال کسی نباشه

درون سینه ام صد آرزو مرد

گل صد آرزو نشکفته پژمرد

دلم بی روی او دریای درد است

همین دریا مرا در خود فرو برد

تو را آرزو نخواهم کرد  هیچ وقت

تو را لحظه ای خواهم پذیرفت که خودت بیایی

با دل خود ، نه با آرزوی من

ارسال نظر