roulette

کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار تصویب شد

کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار تصویب شد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رحیمی افزود: برای بیمه زنان خانه‌دار نیازمند طرح جامعی هستیم که همه ملزومات تحقق این طرح در نظر گرفته شده باشد و ابعاد مختلف آن در جلسات مختلف مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.

در
ششمین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار

شد، کلیات طرح بیمه زنان خانه دار و پیش‌نویس آیین نامه ستاد توانمند سازی
زنان تصویب شد.

به گزارش فارس، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد ملی زن و
خانواده گفت: تلاش می‌کنیم برخی از جلسات شورای عالی اشتغال را به موضوع
توانمند سازی، کار آفرینی و اشتغال زایی زنان و خانواده اختصاص دهیم تا ضمن
ایجاد فرصت‌های شغلی برای بانوان گامی در جهت بهبود وضعیت مادی و معیشتی و
تقویت بنیه اقتصادی خانواده برداریم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیش‌نویس طرح بیمه زنان خانه‌دار که
توسط ستاد ملی زن و خانواده تدوین شده است افزود: زنان خانه‌دار و زنان
سرپرست خانوار از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که باید با طرح‌هایی مانند
طرح بیمه زنان خانه دار مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

رحیمی افزود: برای بیمه زنان خانه‌دار نیازمند طرح جامعی هستیم که همه
ملزومات تحقق این طرح در نظر گرفته شده باشد و ابعاد مختلف آن در جلسات
مختلف مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.

وی افزود: باید با حضور کارشناسان ذی‌ربط مسئولین و صاحب نظران طرحی
آماده شود که منجر به تقویت نقش و جایگاه زنان خانه دار در نظام اجتماعی و
اقتصادی و احیای ارزش و جایگاه واقعی زنان شود.

به گزارش فارس طرح ملی آموزش خانواده «مطلع مهر» که ویژه زوج‌های جوان
است و قرار بود در یکی از جلسات تخصی ستاد نهایی شود در این جلسه مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت، همچنین پیش نویس آیین نامه تشکیل ستاد توانمندسازی،
کار آفرینی و اشتغال‌زایی زنان و خانواده و همچنین پیش‌نویس طرح بیمه زنان
خانه‌دار از موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح و به تصویب رسید.بیمه زنان خانه‌دار،زن و خانواده

ارسال نظر