roulette

نرم افزار پزشکی پیش بینی سرطان

نرم افزار پزشکی پیش بینی سرطان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در طی این بررسی علمی، پژوهشگران موفق شدند با وارد کردن داده های مربوط به سوابق پزشکی بیماران و روند درمانی طی شده توسط آنها در نرم افزار پزشکی جدید، با دقتی بهتر از روش های سنتی مبتنی بر نظر پزشک معالج، چگونگی واکنش بیمار دربرابر یک دوره درمانی دو ساله را پیش بینی کنند. دانشمندان می گویند به فرمول های ریاضی جدیدی رسیده اند که احتمال دارد در آینده نزدیک به پزشکان کمک کند تا با استفاده از رایانه نحوه واکنش بیماران در برابر درمان های مختلف را با دقتی قابل قبول پیش بینی کنند.

به گزارش سیتنا، این پژوهشگران اعلام کرده اند که در آزمایشی که بر روی ۱۲۱بیمار مبتلا به سرطان ریه انجام داده اند، نرم افزار فوق در پیش بینی واکنش بیمار نسبت به روش های مختلف درمانی «عملکردی بهتر از انسان های متخصص داشته است.»

به نوشته روزنامه «ایندپندنت»، در یکی از آزمایش های صورت گرفته دانشمندان با استفاده از مدل رایانه ای مبتنی بر داده های بالینی گروهی از بیماران مبتلا به سرطان ریه، نحوه واکنش آنها را در برابر روش های مختلف درمانی پیش بینی و بهترین گزینه تجویز را برای افراد فوق انتخاب کردند. یافته های این آزمایش نشان داد که تشخیص نرم افزار فوق از پزشکانی که این بیماران را تحت نظر داشتند، دقیق تر بوده است.

روزنامه ایندیپندنت می نویسد نتایج این پژوهش نقش مهم و رو به رشد ریاضیات در درمان سرطان را نشان می دهد. در طی این بررسی علمی، پژوهشگران موفق شدند با وارد کردن داده های مربوط به سوابق پزشکی بیماران و روند درمانی طی شده توسط آنها در نرم افزار پزشکی جدید، با دقتی بهتر از روش های سنتی مبتنی بر نظر پزشک معالج، چگونگی واکنش بیمار دربرابر یک دوره درمانی دو ساله را پیش بینی کنند.

دکتر کری اوبریج، از دانشگاه پزشکی ماستریخت هلند در این باره به این روزنامه بریتانیایی می گوید: «اگر مدل های [رایانه ای] با استفاده از داده های مربوط به یک بیمار، اعم از مشخصات تومور و جزئیات درمانی او، تشخیصی دقیق تر از پزشکان ارائه دهند، در این صورت اتکای صرف به نظر پزشک در درمان بیمار اخلاقی نخواهد بود. ما معتقدیم که این مدل ها را باید در روند درمان بالینی وارد کرد تا به عنوان راهنمای تصمیم پزشکان به کار گرفته شوند.»


نرم افزار،پزشکی،پیش بینی،سرطان

ارسال نظر