roulette

ناجا: مردم برخورد نامناسب ماموران را اعلام کنند

ناجا: مردم برخورد نامناسب ماموران را اعلام کنند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: مردم می توانند هرگونه شکایت و انتقاد از عملکرد ماموران نیروی انتظامی را با شماره تلفن ۱۹۷ درمیان بگذارند. همزمان باآغاز طرح انضباط اجتماعی نیروی انتظامی،جانشین فرمانده این نیرو می گوید: اگر مردم در این ارتباط شاهد برخورد نامناسب ماموران نیروی انتظامی بودند می توانند مراتب را اعلام کنند تا با موارد تخلف برخورد شود.

سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه درحاشیه آغاز به کار طرح انضباط اجتماعی نیروی انتظامی در پاسخ به ایرنا درخصوص برخورد غیرقابل قبول برخی از ماموران پلیس با بعضی افراد در خصوص این طرح اظهار داشت: با مامورانی که برخورد ناشایست با شهروندان داشته باشند برخورد جدی می کنیم و این مستلزم این است که گزارش مستند و مصداقی ارایه شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: مردم می توانند هرگونه شکایت و انتقاد از عملکرد ماموران نیروی انتظامی را با شماره تلفن ۱۹۷ درمیان بگذارند.

وی اظهار داشت این سامانه برای ارزیابی اقدامات و رفتار پلیس راه اندازی شده است.

ماموران انتظامی،رادان،انضباط اجتماعی

ارسال نظر