roulette

مظفر: ممکن است شروط جدیدی به مکانیزم انتخاب گزینه نهایی ائتلاف پیشرفت اضافه شود

مظفر: ممکن است شروط جدیدی به مکانیزم انتخاب گزینه نهایی ائتلاف پیشرفت اضافه شود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف و پیشرفت درباره اخباری مبنی بر اینکه نظرسنجی ها، کفایت نمی کند و نظر جامعه روحانیت و علما در انتخاب نامزد نهایی ائتلاف موثر است گفت: بسته به شرایطی ممکن است مکانیزم تعیین انتخاب نهائی تکمیل و به شروط انتخابی نامزد نهایی موارد دیگری هم اضافه شود. حسین مظفر گفت: در شرایطی ممکن است به شروط انتخاب نامزد نهائی در ائتلاف پیشرفت موارد دیگری هم اضافه شود.

به گزارش مهر، رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف و پیشرفت درباره اخباری مبنی بر اینکه نظرسنجی ها، کفایت نمی کند و نظر جامعه روحانیت و علما در انتخاب نامزد نهایی ائتلاف موثر است گفت: این موضوع به این معنا است که ائتلاف می خواهد هماهنگی خودش را با جامعتین داشته باشد.

حسین مظفر گفت: ائتلاف پیشرفت با جامعه روحانیت ارتباط برقرار کرده و می خواهد این ارتباط ادامه داشته باشد. این مسئله بدین معناست که ائتلاف زاویه ای با جامعتین نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا جامعه روحانیت و جامعه مدرسین نامزد نهایی ائتلاف پیشرفت را بررسی می کنند نیز اظهار داشت: من نمی دانم جامعتین اعلام نهایی می کند یا نه ولی آنها با مجموعه ائتلاف مخالفتی ندارند بلکه با اصل ائتلاف موافق بوده و آن را تایید کرده اند.

رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف و پیشرفت ادامه داد: ائتلاف باعث همگرایی خوبی بین اعضای ائتلاف شده است.

وی  همچنین در پاسخ به این سئوال که نظر جامعه روحانیت و جامعه مدرسین چقدر در انتخاب نامزد نهایی ائتلاف تاثیر دارد گفت: نظر آنها حتما موثر خواهد بود.

رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف و پیشرفت در پاسخ به این سئوال که آیا مکانیزم جدیدی برای انتخاب کاندیدای واحد در ائتلاف پیشرفت تعیین شده است گفت: بسته به شرایطی ممکن است مکانیزم تعیین انتخاب نهائی تکمیل و به شروط انتخابی نامزد نهایی موارد دیگری هم اضافه شود.

حسین مظفر،ائتلاف پیشرفت،ستاد انتخاباتی،نظرسنجی

ارسال نظر