roulette

صدور سریع مجوز برای اجرای خوانندگان در ستادهای انتخاباتی

صدور سریع مجوز برای اجرای خوانندگان در ستادهای انتخاباتی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای از اختصاص تسهیلات ویژه برای هنرمندان موسیقی در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

به گزارش مهر، در این اطلاعیه آمده است: به منظور افزایش سطح شور و شعف جامعه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ابران اسلامی، صدور مجوز اجرای گروه‌های هنری و خواننده‌های عرصه موسیقی که قصد فعالیت در ستادهای تبلیغات انتخاباتی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را دارند، در اسرع وقت صادر می‌شود.

 بدیهی است عدم اخذ مجوزهای مذکور از دفتر موسیقی معاونت امور هنری، تبعات قانونی به همراه داشته که برعهده مراکز برگزارکننده، گروه‌های هنری و هنرمندان خواهد بود

ستاد انتخاباتی،موسیقی،وزارت ارشاد،انتخابات ریاست جمهوری،تبلیغات انتخاباتی

ارسال نظر