roulette

سهمیه کنکور 5 ساله برای مناطق زلزله‌زده

سهمیه کنکور ۵ ساله برای مناطق زلزله‌زده

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی با اشاره به راه اندازی مراکز غیرانتفاعی در تهران گفت: با توجه به تراکم جمعیت تهران، شرایط برای ایجاد مراکز غیرانتفاعی در پایتخت وجود دارد و براساس ظرفیت‌های مورد نیاز نحوه ایجاد این مراکز بررسی می‌شود، برای راه اندازی مراکز غیر انتفاعی در این شهر اولویت براساس رشته است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به تراکم جمعیت تهران، شرایط برای ایجاد مراکز غیرانتفاعی در پایتخت وجود دارد و براساس ظرفیت‌های مورد نیاز نحوه ایجاد این مراکز بررسی می‌شود.

به گزارش فارس، محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ارائه تسهیلات آموزشی برای افراد ساکن در مناطق زلزله زده گفت:  شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی کرده است تا امکانات بیشتری را برای کنکوری‌ها در مناطق زلزله زده فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر نیز برای افراد مناطق زلزله زده تا ۵ سال سهمیه کنکور در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی مراکز غیرانتفاعی در تهران گفت: با توجه به تراکم جمعیت تهران، شرایط برای ایجاد مراکز غیرانتفاعی در پایتخت وجود دارد و براساس ظرفیت‌های مورد نیاز نحوه ایجاد این مراکز بررسی می‌شود، برای راه اندازی مراکز غیر انتفاعی در این شهر اولویت براساس رشته است.

مخبر دزفولی افزود: سازمان‌هایی که قصد راه اندازی مراکز غیرانتفاعی را دارند برای راه اندازی مراکز غیر انتفاعی باید به وزارت علوم تقاضا دهند تا پس از بررسی صلاحیت از سوی وزارت علوم، تقاضای آنها برای بررسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

وی همچنین در رابطه با اسلامی کردن دانشگاه‌ها گفت: این روند همچنان ادامه می‌یابد و با پایان یافتن دولت دهم خاتمه می‌یابد.

سهمیه کنکور،مناطق زلزله‌زده

ارسال نظر