roulette

دانلود بازی ایرانی جالب Hungry Sheeps برای کامپیوتر

دانلود بازی ایرانی جالب Hungry Sheeps برای کامپیوتر

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hungry Sheeps یک
بازی ایرانی جالب و با سبک جدید است که هدف شما در این بازی سیر کردن

گوسفندهای گرسنه هست که باید خط را طوری در صفحه بکشید که غذا به سمت
گوسفند پرت شود این بازی شامل مراحل زیادی میباشد که شما را  سرگرم میکند
پیشنهاد می کنم این بازی جالب ایرانی را دانلود کنید و از آن لذت ببرید .

برای دانلود کلیک کنید

دانلود،بازی ایرانی،کامپیوتر

ارسال نظر