roulette

حضور احمدی‌نژاد در تبریز (عکس)

حضور احمدی‌نژاد در تبریز (عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فارس: محمود احمدی‌ن‍ژاد، رئیس جمهور کشورمان در یکصد و چهارمین سفر استانی هیئت دولت، صبح امروز وارد استان آذربایجان شرقی شد.
احمدی‌نژاد،تبریز،عکس

ارسال نظر