roulette

بلیت موزه ها دفترچه 100 برگ شد!

بلیت موزه ها دفترچه ۱۰۰ برگ شد!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این در حالی است که کارشناسان گردشگری، ایجاد رفاه برای گردشگران خارجی را یکی از مهمترین عوامل جلب گردشگر معرفی کرده و خواستار نظارت مسئولان به روند ایجاد تسهیلات برای توریست‌های خارجی شده اند. اینجا موزه‌های تهران است؛ اعجاز می‌کند. اگر چند بلیت بگیرید، می‌توانید
چند دفترچه ۱۰۰ برگ صاحب شوید. ماجرا از این قرار است که هرچند قیمت
بلیت‌ها از اواسط اسفند به شدت افزایش یافته اما هنوز از برگه‌های ۵۰۰

تومانی استفاده می شود. به همین دلیل اگر یک نفر بخواهد از کل کاخ گلستان
بازدید کند، باید ۱۰ هزار تومان بپردازد که به او ۲۰ تا برگ ۵۰۰ تومانی
می‌دهند. حالا اگر ۵ نفر گردشگر خارجی بخواهند از ۵ موزه سعدآّباد بازدید
کنند که تقریبا قیمتی معادل ۴۱ هزار تومان می‌شود، چند دفترچه ۱۰۰ برگ
می‌گیرند؟

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، موزه های تهران با اینکه
از اواسط اسفند  افزایش ۴ برابری قیمت داشته‌اند اما همچنان از برگه‌های
۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند. همین امر منشا بسیاری از مشکلات برای گردشگران
شده است.
 
یکی از راهنمای تورهای گردشگری تهران که امسال نوروز
چندین تور را به موزه‌های تهران برده است؛ این برگه های ۵۰۰ تومانی را یکی
از مهمترین معضلات موزه‌های تهران عنوان می‌کند.
 
نه تنها گفته‌های
راهنماهای تورهای گردشگری بلکه بسیاری از شکایات بازدیدکنندگان هم خبر از
دردسرهای بسیاری به دلیل استفاده از این برگه‌های ۵۰۰ تومانی می ‌دهد.
 
به
طوریکه چندی پیش ۴ توریست اروپایی که برای بازدید از موزه سعدآباد آمده
بودند درست در مقابل موزه کاخ ملت با این مسئله مواجه شدند که ۴ بلیت ۵۰۰
تومانی معادل یک بلیت است. این در حالی است که بلیت فروشی سیاری هم وجود
نداشت و آن‌ها باید راه طولانی را تا گیشه ورودی طی می کردند تا  بلیت تهیه
کنند! و همین امر نزدیک بود منجر به درگیری میان مسئولان موزه و گردشگران
شود که در نهایت این توریست‌ها از دیدن کاخ صرف نظر کردند.
 
این در
حالی است که کارشناسان گردشگری، ایجاد رفاه برای گردشگران خارجی را یکی از
مهمترین عوامل جلب گردشگر معرفی کرده و خواستار نظارت مسئولان به روند
ایجاد تسهیلات برای توریست‌های خارجی شده اند.
 
این راهنمای تور، با
انتقاد به این برگ‌های ۵۰۰ تومانی به chn می‌گوید که مسئولان باید هر چه
سریعتر اقدام به جمع آوری این بلیت‌ها کرده و بلیت‌های جدیدی صادر کنند،
چرا که این روند برای گردشگران داخلی و خارجی مشکل ساز است.
 
افزون
بر این مسئله دوستداران محیط زیست که بارها بارها برای زنده ماندن درختان
بر توقف استفاده از کاغذ تاکید کرده اند. اکنون استفاده بی رویه از کاغذ را
از سوی یک سازمان رسمی محکوم می‌کنند.
 
در حال حاضر، دیدن موزه ملی
ایران برای یک گردشگر خارجی معادل  ۱۵ هزارتومان است. دیدن از پنج موزه هم
مسیر در سعدآّباد یعنی آشپزخانه سلطنتی، کاخ سفید (موزه ملت) و کاخ سبز و
موزه برادران امیدوار معادل ۴۱ تومان می‌شود که نه تنها بالا رفتن ناگهانی
قیمت باورنکردنی است که دریافت تعداد بالای برگ بلیت ۵۰۰ تومانی دردسرساز
است.

بلیت موزه،موزه‌های تهران،تورهای گردشگری

ارسال نظر