roulette

بزرگترین خرابکار سایبری جهان بازداشت شد

بزرگترین خرابکار سایبری جهان بازداشت شد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی از تاریخ ۱۹ ماه مارس ۲۰۱۳ (۲۹ اسفند ۱۳۹۱) حملات وسیع سایبری را آغاز کرد که به موجب آن شکافی در شبکه‎ی جهانی و کاهش شدید سرعت اینترنت در جهان شد. پلیس بارسلون اسپانیا اعلام کرد که فردی را بازداشت کرده است که بزرگترین ضرر سایبری به شبکه‎ی انتقالات اینترنتی سال ۲۰۱۳ را وارد کرده بود.

به گزارش سیتنا، وی که ۳۵ سال دارد و شهروند هلند است، به زودی به دادستانی هلند تحویل داده خواهد شد.

به گزارش New York Times وی یکی از اعضای گروه Stophaus می‎باشد که به حمله‎ی اینترنتی به سایت شرکت Spamhaus نیز متهم شده است. این شرکت در زمینه‎ی مبارزه با نامه های هرزه فعالیت دارد.

طبق گزارشات، وی از تاریخ ۱۹ ماه مارس ۲۰۱۳ (۲۹ اسفند ۱۳۹۱) حملات وسیع سایبری را آغاز کرد که به موجب آن شکافی در شبکه‎ی جهانی و کاهش شدید سرعت اینترنت در جهان شد.


خرابکار،سایبر،جهان،بازداشت

ارسال نظر