roulette

بازداشت یک مظنون دیگر ارسال نامه سمی به اوباما

بازداشت یک مظنون دیگر ارسال نامه سمی به اوباما

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مقامات پلیس محلی اعلام کردند که اورت داسکی هنوز تفهیم اتهام نشده و اقدامات رسمی در این باره صبح روز دوشنبه انجام خواهد گرفت اما خبرگزاری رویترز گزارش کرد که اتهام داسکی تولید و عرضه مواد سمی برای استفاده در سلاح بیولوژیکی است.


پلیس مارشال آمریکا یک مظنون جدید را که مردی ۴۱ ساله است، در ارتباط با
ارسال نامه‌های آغشته به سم “رایسین” به باراک اوباما و دو مقام دیگر این
کشور بازداشت کرد.

به گزارش ایسنا، “اوِرِت داسکی” در خانه‌اش واقع
در شهر “توپالو” ایالت می‌سی‌سی‌پی و بدون مقاومت بازداشت شد. وی اکنون در
اختیار پلیس مارشال آمریکا است.

پلیس مارشال آمریکا وظیفه‌ای مشابه ضابطان قضایی را بر عهده دارد و از این
جهت شرح وظایفش متفاوت از پلیس فدرال آمریکا است که به اف. بی. آی شهرت
دارد.

مقامات پلیس محلی اعلام کردند که اورت داسکی هنوز تفهیم اتهام نشده و
اقدامات رسمی در این باره صبح روز دوشنبه انجام خواهد گرفت اما خبرگزاری
رویترز گزارش کرد که اتهام داسکی تولید و عرضه مواد سمی برای استفاده در
سلاح بیولوژیکی است.

به گزارش شبکه بی بی سی، پلیس آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که سه نامه پستی
مشکوک را که برای باراک اوباما، یک سناتور کنگره و یک قاضی دادگاه ارسال
شده بود کشف کرده که هر سه آغشته به سم مهلک “رایسین” تشخیص داده شده‌اند.

در همان هنگام پلیس فردی به نام “پل کرتیس” را بازداشت کرد اما خیلی زود با رفع اتهام از کرتیس وی آزاد شد.

گفته می‌شود که کرتیس در بازجویی‌های اولیه از اورت داسکی به عنوان کسی که
می توانسته انگیزه چنین اقدامی را داشته باشد، نام برده بود.

اورت داسکی مربی ورزش‌های رزمی است و باشگاه ورزشی وی در کنار خانه‌اش از
اماکنی بودند که پلیس در روزهای گذشته مورد بازرسی قرار داده بود.

بازداشت،مظنون،نامه سمی،اوباما

ارسال نظر