roulette

انصراف شرکت سایپا از شکایت علیه زاکانی

انصراف شرکت سایپا از شکایت علیه زاکانی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

شرکت خوردوسازی سایپا نسبت به شکایت از علیرضا زاکانی و مدیرمسول روزنامه جهان صنعت رضایت داد.

به گزارش مهر، صبح امروز جلسه رسیدگی به شکایت شرکت سایپا از علیرضا زاکانی و مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که در ابتدای جلسه قاضی مدیرخراسانی رئیس دادگاه گفت: شرکت سایپا امروز در خصوص شکایت از مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت و علیرضا زاکانی رضایت خود را اعلام کرده که با توجه به قانون مطبوعات و به دلیل اعلام رضایت شاکی، رسیدگی به پرونده متوقف می شود.

شرکت سایپا،شکایت،زاکانی،جهان صنعت

ارسال نظر