roulette

اعدام 2 قاچاقچی در ورامین

اعدام ۲ قاچاقچی در ورامین

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تقاضای عفو این دو نفر توسط کمیته عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قوه قضاییه مردود شناخته شد و صبح امروز در محل ندامتگاه خورین به دار مجازات آویخته شدند. دو قاچاقچی که در نگهداری و حمل مواد مخدر فعالیت داشت در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش فارس، صبح امروز دو قاچاقچی که در امر نگهداری و حمل مواد مخدر کراک فعالیت داشت، در محوطه ندامتگاه خورین ورامین به دار مجازات آویخته شدند.

متهمان که شامل «قاسم-ب» ساکن پیشوا و «هادی-خ» ساکن ورامین بودند که در ارتباط با نگهداری و حمل ۴۰۰ گرم کراک توسط «قاسم-ب» و ۵۴۷ گرم توسط «هادی-خ» در دادگاه انقلاب شهرستان ورامین پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفته بود.

این دو متهم طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان ورامین به اعدام محکوم شدند، رای صادر شده از سوی این دادگاه مورد تایید دادسرای کل قرار گرفت و تقاضای عفو این دو نفر توسط کمیته عفو، تخفیف و تبدیل مجازات قوه قضاییه مردود شناخته شد و صبح امروز در محل ندامتگاه خورین به دار مجازات آویخته شدند.

در پی این اعدام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان ورامین طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دستگاه قضایی با اقتدار و صلابت در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و اراذل و اوباش گام بر می‌دارد و به شدت با این افراد برخورد می‌کند.

این اطلاعیه می‌افزاید: این دستگاه زمینه پاکسازی جامعه و ایجاد فضای امن برای شهروندان را با همکاری کلیه نهادها فراهم خواهد ساخت و اجرای چنین مجازات‌هایی درس عبرتی برای سوداگران مرگ و پیشگیری از وقوع جرائم خواهد بود.

اعدام،قاچاقچی،ورامین

ارسال نظر