roulette

استقبال از احمدی نژاد در تبریز و مردی که همه جا هست (عکس)

استقبال از احمدی نژاد در تبریز و مردی که همه جا هست (عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 عصرایران – در جریان سفر احمدی نژاد به تبریز و استقبال از وی که از فرودگاه تا محل سخنرانی وی در استادیوم ورزشی این شهر انجام شد ، تصویر مردی در عکس های مختلف دیده می شود که پلاکاردی دست نویس با مضمون “حی علی خیرالعمل،احمدی نژاد مرد عمل – احمدی دوستت داریم” در دست دارد.

نکته قابل تأمل این که این مرد، هم در مقابل در ورودی فرودگاه تبریز در خارج شهر دیده می شود و هم در نقاط مختلف داخل شهر و در جای جای استقبال مردمی… !


ارسال نظر