roulette

وزیر بهداشت: برنامه پزشک خانواده از ماه آینده در تهران اجرا می شود

وزیر بهداشت: برنامه پزشک خانواده از ماه آینده در تهران اجرا می شود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی یادآور شد: پزشک خانواده امروز طبیب عمومی است که نظام بهداشت و درمان را مدیریت می کند و اگر بخواهیم حرمت و تقدس پزشکی را در جامعه حفظ کنیم هیچ راهی به جز اجرای برنامه پزشک خانواده نداریم. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای برنامه پزشک خانواده از ماه آینده در استان تهران خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛‌ دکتر محمد حسن طریقت منفرد  گفت: بودجه برنامه پزشک خانواده در ردیف های متفرقه قرار دارد که تامین و پرداخت ردیف های متفرقه بعد از خرداد ماه میسر می شود اما معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قول همکاری داده و آمادگی پرداخت بودجه پزشک خانواده از ماه آینده را اعلام کرد.

وی که در دومین روز از گردهمایی معاونین بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور سخن می گفت ، افزود: با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، ان شاءالله از ماه آینده اجرای برنامه پزشک خانواده در استان تهران آغاز می شود و سپس به سایر استان ها تسری می یابد.

 پزشک عمومی باید بالاترین  جایگاه اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد

وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اجرای برنامه پزشک خانواده را مهم ترین اولویت وزارت بهداشت دانست و تاکید کرد: برای ساماندهی نظام بهداشت و درمان کشور راهی جز احیای جایگاه طب عمومی دیروز و پزشک خانواده امروز نداریم.

وی یادآور شد: پزشک خانواده امروز طبیب عمومی است که نظام بهداشت و درمان را مدیریت می کند و اگر بخواهیم حرمت و تقدس پزشکی را در جامعه حفظ کنیم هیچ راهی به جز اجرای برنامه پزشک خانواده نداریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تجربه موفق سیستم بهداشت و درمان کشورهای غربی به دلیل داشتن پزشک خانواده خاطر نشان کرد: پزشک عمومی باید بیشترین جایگاه اقتصادی و اجتماعی را داشته باشد تا بتواند دین خود را به مردم اداکند.


وزیر بهداشت،پزشک خانواده

ارسال نظر