roulette

رانای هاچ‌بک در راه بازار

رانای هاچ‌بک در راه بازار

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی با اشاره به این که به موازات طراحی خودرو رانای هاچ بک، تجهیر خطوط تولید آغاز می شود، خاطرنشان ساخت: این خودرو بدون کمک مشاوران خارجی و تنها با استفاده از توان مهندسان ایرانی تولید و به بازار عرضه خواهد شد. ایکوپرس: قائم مقام مدیرعامل ایران خودرواز ورود مدل هاچ بک رانا به بازار از اواخر سال جاری خبر داد.

میرجواد

سلیمانی درمحصول و کیفیت با بیان این مطلب گفت : هدف از اجرای این پروژه
پاسخگویی به نیاز روز مشتریان و به خصوص قشرجوان و توسعه سهم ایران خودرو
در بازار های داخلی و صادراتی است.

وی افزود: با توجه به اینکه
مالکیت برند رانا متعلق به شرکت ایران خودرو است؛ بنابراین می‌توانیم
هرتغییری را که می‌خواهیم بر آن اعمال کنیم؛ درهمین راستا تولیدانبوه مدل
هاچ بک این خودرو دراواخر سال جاری آغاز می شود.

وی با اشاره به این
که به موازات طراحی خودرو رانای هاچ بک، تجهیر خطوط تولید آغاز می
شود، خاطرنشان ساخت: این خودرو بدون کمک مشاوران خارجی و تنها با استفاده
از توان مهندسان ایرانی تولید و به بازار عرضه خواهد شد.

سلیمانی با
بیان این‌که یکی از ویژگی مهم و منحصر به فردخودرو رانای هاچ بک ، طراحی
آن است، تاکید کرد :تمامی طراحی قالب های بدنه این خودرو توسط مهندسان
ایران خودرو انجام شده است.

رانا،هاچ‌بک،ایران خودرو

ارسال نظر