roulette

90 دقیقه تا بهشت

۹۰ دقیقه تا بهشت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همه دقیقه های ۹۰ دقیقه رویارویی استقلال و سپاهان اهمیت زیادی دارد، چرا که تیم برنده برای قهرمان شدن در لیگ برتر کار دشواری را پیش روی خود نخواهد دید. عصر ایران – همه دقیقه های ۹۰ دقیقه رویارویی استقلال و سپاهان اهمیت زیادی دارد، چرا که تیم برنده برای قهرمان شدن در لیگ برتر کار دشواری را پیش روی خود نخواهد دید.

تا قبل از دیدار امشب آبی های تهران ۶۳ امیتاز دارند و زردهیا اصفهان ۶۲٫ تفافضل استقلال ۲۴ است و تفاضل سپاهان ۲۸٫ آبی ها در دو هفته پایانی میهمان فولاد و میزبان داماش هستند و زردها میهمان داماش و میزبان آلومینیوم..

با نگاهی به شرایط ذکر شده در بالا می توان به راحتی به این نتیجه رسید که برنده ۹۰ دقیقه تا بهشت فاصله دارد و بازنده همه امیدهای خود را از دست خواهد داد.

باید منتظر ماند و دید کدام یک در دقیقه ۰ سرخوش و کدام یک سر به زیر خواهند بود.

باید تا ساعت ۲۱ امشب صبر کرد.

برای خواندن سایر خبرهای ورزشی کلیک کنیداستقلال،سپاهان

ارسال نظر