roulette

10 ماه حبس تعلیقی برای انتشار شعر خیام

۱۰ ماه حبس تعلیقی برای انتشار شعر خیام

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نوشته این پیانیست ترک از سوی دادگاه به عنوان توهین به باور دینی مسلمانان تلقی شده و او به ۱۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. یک پیانیست و موزیسین مشهور ترکیه به خاطر نوشتن یک رباعی منسوب به خیام و چند توییت توهین آمیز دیگر علیه اسلام در صفحه توییتر خود به ۱۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه رادیکال ترکیه ” فاضل سای” موزیسین و پیانیست ۴۳ ساله ترک از سوی دادگاهی در استانبول به اتهام توهین به عقاید دینی به ۱۰ ماه حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.

این پیانیست ترک که از منتقدان جدی حزب حاکم اسلامگرا در ترکیه است در صفحه توییتر خود یک رباعی منتسب به خیام را منتشر کرده که با زیر سوال بردن باور مسلمانان به بهشت، آن را با میخانه مقایسه کرده است.

سای همچنین در توییت های دیگر خود به موذن و اذان توهین کرده و مطالبی توهین آمیز علیه باورمندان به اسلام منتشر کرده است.

نوشته های این پیانیست ترک از سوی دادگاه به عنوان توهین به باور دینی مسلمانان تلقی شده و برای این پیانیست که در کیفرخواست دادستان ۱۸ ماه حبس درخواست شده بود، حکم ۱۰ ماه حبس تعلیقی صادر شده است.

وکیل این پیانیست ترک با اشاره به اینکه به نوشته این موزیسین تنها دوستان او در صفحه توییتر دسترسی داشته اند گفته که این نوشته در جریان بحث و گفتگو با دوستان توییتری این موزیسین نوشته شده است.خیام،پیانیست ترک،توهین

ارسال نظر