roulette

موافقت وزارت علوم با نقل و انتقال 42 هزار دانشجو

موافقت وزارت علوم با نقل و انتقال ۴۲ هزار دانشجو

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بذرافشان تصریح کرد: ۸ هزار و ۲۳۴ دانشجو اعزامی امسال خواستار پذیرش در دانشگاه بودند که از این تعداد ۷ هزار و ۶۴۳ مورد واجد شرایط بودند. با توجه به اینکه ۵۲ هزار دانشجو متقاضی نقل و انتقال و مهمان بوده‌اند با نقل و انتقال ۴۲ هزار مورد موافقت شده است.

مجتبی بذرافشان، مدیر کل امور دانش آموختگان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: کتاب راهنمای تحصیل غیر ایرانی و تشکیل کمیته پایان نامه های غیر تحصیلی دانشجویان داخل برای تایید مدارک در ابتدا با تایید وزارت علوم و پس از آن با تایید وزارت خارجه انجام می شود چنانچه در سال گذشته هم تفاهم نامه ای با اداره پست به امضا رسیده است.

وی در خصوص آئین نامه نقل و انتقال و مهمان اظهار داشت: این آئین نامه عملیاتی شده چنانچه طی این ۲ سال ۴۲ هزار و ۹۰۹ دانشجو نقل و انتقال و مهمان آن انجام شده است و تقریبا می توان گفت که نسبت به سال ۹۰ افزایش زیادی داشته است.

بذرافشان تصریح کرد: ۸ هزار و ۲۳۴ دانشجو اعزامی امسال خواستار پذیرش در دانشگاه بودند که از این تعداد ۷ هزار و ۶۴۳ مورد واجد شرایط بودند.

وی اظهار داشت: امسال حدود ۵۲ هزار دانشجو متقاضی نقل و انتقال و مهمان بوده‌اند که از این تعداد با نقل و انتقال ۴۲ هزار مورد موافقت شده است و سایر دانشجویان یا شرایط را ندارند و یا اینکه آن دانشگاه ظرفیت ندارند.

وزارت علوم،نقل و انتقال،دانشجو

ارسال نظر