roulette

اسباب کشی خانواده اردک در شیکاگو!(تصاویر)

اسباب کشی خانواده اردک در شیکاگو!(تصاویر)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این اردک به همراه جوجه هایش بر بام سردر یک بانک در شیکاگو لانه ساخته اما با کمک کارمندان بانک به سمت پارکی در همان نزدیکی ها اسباب کشی می کند! منبع: زیست نیوز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اردک،شیکاگو،بانک،پارک،تصاویر،زیست نیوز

ارسال نظر