roulette

مترو تهران: هر ماه 51 ميليون سفر شهري با مترو انجام مي شود

مترو تهران: هر ماه ۵۱ میلیون سفر شهری با مترو انجام می شود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کمترین سفرها هم در ماه فروردین صورت گرفته که آمار آن نزدیک به ۳۸ میلیون سفر است. آمارها حاکی از آن است که به طور متوسط هرماه ۵۱ میلیون سفر درون شهری توسط قطارهای مترو تهران انجام می شود.

به گزارش ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران ؛ سال ۱۳۹۱ روزهای پایانی خود را سپری می کند و بررسی آمارهای شرکت بهره برداری مترو در میزان خدمت رسانی به شهروندان تهرانی در این سال حاکی از آن است که هر ماه به طور متوسط ۵۱ میلیون و ۲۴۹ هزار سفر توسط مترو تهران انجام می شود و در مهر ماه با انجام بیش از ۵۹ میلیون سفر درون شهری مترو تهران رکورد دار شده است.

کمترین سفرها هم در ماه فروردین صورت گرفته که آمار آن نزدیک به ۳۸ میلیون سفر است.

بیشتر مسافران مترو تهران در خط یک مترو تردد می کنند به طوریکه بیش از ۲۰ میلیون سفر هر ماه در این خط صورت می گیرد.

مترو تهران،سفر شهری،قطارهای مترو

ارسال نظر