roulette

قیمت روز خودرو ها، دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱–۵ مارچ ۲۰۱۳

قیمت روز خودرو ها، دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱–۵ مارچ ۲۰۱۳

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

429 قیمت روز خودرو ها، دوشنبه 14 اسفند ۹۱–5 مارچ ۲۰۱۳

قیمت روز خودرو ها، دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱–۵ مارچ ۲۰۱۳

 قیمت روز خودرو ها، دوشنبه 14 اسفند ۹۱–5 مارچ ۲۰۱۳


قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۰٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ SE سمند
۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۳۰۰٫۰۰۰ سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند مالتی پلکس
۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز
۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ سمند سریر
۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX 405 پژو
۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . TU5 پژو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX 405 . XUM پژو
۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰ ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX پژو
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی
۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال / دوگانه سوز
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال سفارشی
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس
۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰ ۴۵٫۵۰۰٫۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس سال / موتور
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V28 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰ V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
توقف فروش V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا
۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر
۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰ E1 تندر اتوماتیک
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک
پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ EX سایپا
۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ LE
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SX
۱۳۲ SX ایربگ دار
۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL گازسوز
۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۳۲ SL
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ EX
۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ LE
۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SX
۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۴۱ SL
۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ EX
۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ LE
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SX
۱۶٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۱۱ SL
۱۳۱ SL ایربگ دار
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL گازسوز
۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SL
۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ SX
۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ LE
۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰ ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱۳۱ EX
SL تیبا
EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ SX تیبا فول
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو / ای بی اس / آپشنال
توقف فروش ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریو اتوماتیک
۲۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
توقف فروش ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C5
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ پارس خودرو
۱۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۸۱٫۵۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال
مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول
۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک کرمان خودرو
۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ J5 جی ای سی
۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X60
۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ لوبو
۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
توقف فروش ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50
 FAW ون دوگانه سوز
ایسوزو ۵ تن
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن
ایسوزو ۸ تن
مینی بوس ۲۰ نفره سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مدیران خودرو
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰  MVM 530
۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ MVM 315
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ X33 _ تیگو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی راین
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی
۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ گریت وال – وینگل
قیمت خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت نمایندگی قیمت بازار ( تومان ) نام خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ هیوندایی
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن
۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر
۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱
۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه
۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹
۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ i30 هیوندای
۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ i20 هیوندای
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز
۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ H1 ون هفت نفره
ایرتویا VXR.V8 لندکروز تویوتا
۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR.V6 لندکروز
۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳
۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روفور
راو . سفارشی
۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون ۲۰۱۱
۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳
۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ GLXکمری فول ۲۰۱۲
۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید
۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یاریس صندوق دار
۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ XLI کرولا
ون پریوی
۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ون هایس
۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی کیا
۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰  V6 موهاوی
۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال
۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ
۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰
۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴
۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ اپیروس . مشابه صفر .  ۲۰۱۰
۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ
۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰
۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکانتو
کارنز
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳
۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ سراتو  ۲۰۰۰ سی سی/  ۲۰۱۳
پرشیا خودرو ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۳ بی ام و
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۰
۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۲۸
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۵۰ LI
۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۸
۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫ Cabriolet
۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫ Cabriolet
۶۴۰ . Coupe
۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۲۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کروک ۳۳۵
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 23I
۴۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 30I
۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ Z4 35I
۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ M6 AC SCHNITZER
۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ X1
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X3 – ۲٫۸
۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – ۵ litere
X6 – ۵ litere.Human
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ X6 – ۳٫۵ litere
ستاره ایران ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ مرسدس بنز
۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۰۰
۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ بنز سی ۳۵۰
۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ B180
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۲۰۰
۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۰۰
۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ کروک
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ای ۳۵۰ . سری کوپه
۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۳۵۰
۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ۵۵۰
۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ GLK . AMG . 350
۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال کی ۳۵۰
۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۵۰۰
۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ اس ال ۳۵۰
۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۳۵۰
۵۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال ۵۰۰
۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۰۰
۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سی ال اس ۵۵۰
معین موتور ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Cayman S پورشه
۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ Boxster S
۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱
۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۱۱ New
۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۶ سیلندر
۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر توربو
۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کایان ۸ سیلندر
۱٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر ۲۰۱۳ / توربو
۷۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا ۸ سیلندر
۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ پانامرا . ۶ سیلندر
۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / فول لکسوس
۲۷۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آر ایکس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم
۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳
۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال ایکس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳
۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / فول
۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳
جی اس ۴۶۰
SC 430 COUPE
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ CT200H / HYBRiD
۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – لانگ
۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ال اس ۴۶۰ – اتومن
۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰
۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آی اس ۳۰۰ / کروک
مدیا موتور ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول جی تی ام جی
۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶ / فول مگنت
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۶
۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ام جی ۵۵۰
رامک خودرو موجود نمی باشد CW700/چیرمن سانگ یانگ
ون رودیوس
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ کایرون
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ اکتیون
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ رکستون جدید
۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ لتیتود فول آپشن رنو
Privilege لتیتود
۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (۴CONTROL) لاگونا کوپه
اسکالا
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰  کولیوس/ اتاق جدید
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲
 کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳
۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ E2 فلوئنس
۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ E4 فلوئنس
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱۳ . EC7 جیلی
۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰  هاچ بک . ۲۰۱۳ EC7-RV
 SC7
آلفا موتور ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . فول آلفا رومئو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول
۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . فول
۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ آلفارومئو / میتو . نیمه فول
۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰   فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.کواتروپورته مازاراتی
۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . کواتروپورته
۹۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن کابریو
۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو
۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مازراتی . گرن توریسمو اس
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیک سایر
۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی
اسمارت فورتو
۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰  ASX میتسوبیشی
۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن / پیکاپ

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

آخرین قمیت خودرو آخرین قیمت اتومبیل اتومبیل اتومبیل ۱۴ اسفند ۹۱/۱۲/۱۴ اتومبیل ۹۱/۱۲/۱۴ ایران خودرو خرید و فروش خودرو خرید و فروش ماشین خودرو خودرو ملی خودرو های خارجی خودرو های داخلی خودرو های وارداتی خودرو ۹۱/۱۲/۱۴ سایت عیدونه سایپا عیدونه قیمت قیمت ،قیمت آزرا قیمت اتومبیل قیمت اتومبیل های خارجی قیمت اتومبیل های داخلی قیمت اتومبیل ۹۱/۱۰/۱۴ قیمت امروز پژو ۲۰۶ بازار قیمت انلاین خودرو ۹۱/۱۲/۱۴ قیمت تندر ۲۴۰ قیمت خودرو قیمت خودرو ۱۴ دی ۹۱/۱۲/۱۴ قیمت خودرو امروز قیمت خودرو در تاریخ قیمت خودرو در تاریخ ۹۱/۱۲/۱۴ قیمت خودرو دوشنبه ۱۴ اسفند قیمت خودرو دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱/۱۲/۱۴ قیمت خودرو اسفند ۹۱/۱۲/۱۴ قیمت خودرو های پر فروش قیمت خودرو ۹۱/۱۲/۱۴ قیمت خودروهای داخلی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱ قیمت خودروهای داخلی و وارداتی ۹۱ قیمت خودروهای وارداتی قیمت روز خودرو قیمت روز خودرو ها، دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱-۵ مارچ ۲۰۱۳ قیمت روز خودرو ها، دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱– ۵ مارچ ۲۰۱۳ قیمت روز ماشین ها قیمت روز محصولات ایران خودرو قیمت روز محصولات سایپا قیمت روز محصولات هیوندایی قیمت روز محصولات کیا قیمت سمند قیمت سوناتا قیمت فروش خودرو قیمت ماشین قیمت ماشین های داخلی پر فروش قیمت ماشین های وارداتی قیمت ماکسیما قیمت پرادو قیمت پراید قیمت پژو قیمت پژو پارس قیمت کرولا لیست قیمت های خودرو ماشین ماشین ۱۴ اسفند ۹۱/۱۲/۱۴ محصولات ایران خودرو مزدا مگان نرخ اتومبیل نرخ اتومبیل ۱۴ اسفند نرخ اتومبیل دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۱/۱۲/۱۴ نرخ خودرو نرخ خودرو ۱۴ اسفند ۹۱/۱۲/۱۴ نرخ خودرو در بازار نرخ خودرو دوشنبه ۱۴ نرخ خودرو ۹۱/۱۰/۱۴ هیوندای پراید

ارسال نظر