roulette

آموزش و پرورش: محتوای کتب درسی تغییر می‌کند

آموزش و پرورش: محتوای کتب درسی تغییر می‌کند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی افزود: تغییر ساختار نظام آموزشی کشور یکی از بارقه‌های تحول بنیادین در آموزش وپرورش است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش تقویت هویت اسلامی و انقلابی در

دانش آموزان را روح حاکم بر سند تحول بنیادین برشمرد و آن را موجب متفاوت
شدن خروجی آموزش وپرورش در افق ۱۴۰۴ نامید.

به گزارش ایسنا، فاطمه قربان در نشست شورای معاونان
در اردوگاه شهید باهنر تهران اظهار کرد: تحول مهم دیگری که در راستای تحول
بنیادین در دست اقدام است،‌ تغییر محتوای کتب درسی است.

وی افزود: تغییر ساختار نظام آموزشی کشور یکی از بارقه‌های تحول بنیادین در آموزش وپرورش است.

وی خاطرنشان کرد: سبک زندگی، بخشی از هویت اسلامی و انقلابی دانش آموزان
است که عملیاتی شدن و طرح آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم کارگروه معاونت
آموزش ابتدایی در دستور کار قرار دارد.

آموزش وپرورش،کتب درسی

ارسال نظر