roulette

پیست اتومبیلرانی آزادی به زودی آماده می‌شود

پیست اتومبیلرانی آزادی به زودی آماده می‌شود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی برای مرمت تعطیل است اما وزیر ورزش و جوانان در بازدیدی که روز پنجشنبه از این پیست داشت وعده داد برای راه اندازی این پیش کمک کند.

به گزارش مهر، وزیر ورزش و جوانان با حضور در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی از نزدیک در جریان وضعیت این پیست قرار گرفت. محمد عباسی در این باره گفت: ورزشکاران این رشته توقع دارند تا پیست به شکلی مطلوب در اختیار آنها باشد و حداقل از آسفالتی استاندارد برخوردار باشد که این امر در برنامه های ما قرار دارد و بزودی این پیست سروسامان خواهد گرفت.

پیست اتومبیلرانی آزادی مدتی است به دلیل مرمت تعطیل است و ورزشکاران این رشته نگران هستند تا تعمیرات آن طولانی شود. این رشته چندی پیش دچار تغییر در مدیریت خود شد و مهر علی سرپرست تازه این فدراسیون در گفتگوی خود با خبرنگار مهر از توجه ویژه و محوریت برنامه هایش در تجهیز امکانات زیر بنایی رشته موتور سواری و اتومبیلرانی سخن گفت.پیست اتومبیلرانی،مجموعه ورزشی آزادی،وزیر ورزش،محمد عباسی

ارسال نظر