roulette

«مثلث» پشتیبانی شدن سران فتنه از سوی دشمنان را با مستندات افشا کرد

«مثلث» پشتیبانی شدن سران فتنه از سوی دشمنان را با مستندات افشا کرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به مستند مثلث که در خصوص روابط سران فتنه با اپوزیسیون افشاگری کرد، اظهارداشت: این مستند نشان داد که برخی افراد که از آنان به‌عنوان سران فتنه یاد می‌شود با سازمان‌های امنیتی و نظامی غرب مانند سیا مرتبط بودند و از آن طریق نیز ساپورت می‌شدند.


وی افزود: مستند مثل نشان داد که سران فتنه سربازان دشمنان نظام هستند که نظام نباید دیگر در برخورد با آنان تحمل و کوتاهی کند. 


عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه جریان فتنه و جریان انحرافی برای انتخاب آتی نیز دارای برنامه هستند خاطرنشان کرد: اینکه امروز جریان فتنه و جریان انحرافی با همدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند هیچ شکی نیست اما آنچه مهم است این است که این دو جریان در دقیقه نود خود را نشان می‌دهند و تمام ابزار خود را با اپوزیسیون داخل و بیرون بسیج کردند تا در انتخابات ۹۲ کار خود را انجام دهند.


آصفری تأکید کرد: هر دو جریان فتنه و انحرافی می‌خواهند ذائقه مردم برای حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را تلخ کنند و مانع حضور چشمگیر آنها شوند.

/

افشا دشمنان سران سوی فتنه مثلث مستندات پشتیبانی

ارسال نظر