roulette

شفاف‌ترین حشره دنیا (عکس)

شفاف‌ترین حشره دنیا (عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این پروانه ها که Glasswinged نام دارند، در مرکز قاره امریکا زندگی می کنند و در آن مکان به نام espejios (به معنی آیینه کوچک) شناخته می شوند و از شهد گیاهان تغذیه می کنند. ابعاد بال نیمه شفاف این پروانه ها حدود ۵٫۶ در ۶٫۱ سانتی متر است. “این تصاویر توسط فتوشاپ یا نرم افزارهای سه بعدی خلق نشده اند و حقیقی هستند.”
حشره،عکس،پروانه

ارسال نظر