roulette

خودرویی که با قهوه کار می کند! (عکس)

خودرویی که با قهوه کار می کند! (عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

جالب اینجاست که مارتین رکورد سرعت با سوخت قهوه را به ۱۰۵ کیلومتر رسانده که خود یک رکورد محسوب می‌شود. خبر آنلاین – ماشین فورد ۱۹۸۹ مارتین، اینک با سوخت ناشی از قهوه راه می‌رود. وی بویلر خاصی برای این کار ساخته و با حرارت ناشی از سوختن قهوه اتومبیل خود را به حرکت در می‌آورد.

در واقع قهوه به مونوکسید کربن و هیدروژن تقسیم می‌شود و سوخت مورد نیاز برای حرکت اتومبیل از این راه بدست می‌آید. انرژی حاصله از این مبدل، موتور را راه می‌اندازد.

گاز عامل محرک اتومبیل در این عمل شیمیایی می‌شود و از لحاظ محیط زیستی نیز مشکلی را بوجود نمی‌آورد و محیط زیست را آلوده نمی‌کند.

جالب اینجاست که مارتین رکورد سرعت با سوخت قهوه را به ۱۰۵ کیلومتر رسانده که خود یک رکورد محسوب می‌شود.خودرویی،قهوه،عکس

ارسال نظر