roulette

خودرویی که با قهوه کار می کند + عکس

خودرویی که با قهوه کار می کند + عکس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ماشین فورد ۱۹۸۹ مارتین، اینک با سوخت ناشی از قهوه راه می‌رود. وی بویلر خاصی برای این کار ساخته و با حرارت ناشی از سوختن قهوه اتومبیل خود را به… ادامه مطلب »

1414140

سرگرمی عکس ماشین ها و هواپیماها فورد ۱۹۸۹ مارتین قهوه مطالب جالب و خواندنی آهنگ مجاز مطالب روز

ارسال نظر