roulette

تهرانی ها لازم نیست دیگر به کارواش بروند

تهرانی ها لازم نیست دیگر به کارواش بروند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

قدیمی همچنین تصریح ‌کرد: اجرای این طرح می تواند عامل موثری در جهت کاهش شست وشوی خودرو در حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها باشد تا بدین وسیله از آلودگی بیشتر کانال‌ها و انهار نیز جلوگیری شود. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از راه‌اندازی مراکز شست وشوی خودرو در مبادی ورودی تهران در طرح استقبال از نوروز سال۹۲ خبر داد.
 
 به گزارش باشگاه خبرنگاران رضا قدیمی ، با بیان‌ اینکه در آستانه سال نو باید تمامی شهر تمیز باشد، گفت: به منظور ساماندهی و نظافت خودروهای شخصی شهروندان، در شروع سال جدید طرح شست و شوی خودروهای شهروندان در مناطق انجام می‌پذیرد.
 
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تاکید کرد: البته این طرح در برخی مناطق انجام می‌شود، زیرا تمامی مناطق ۲۲گانه شاهراه ورود و خروج به پایتخت نیستند.
 
وی اضافه‌کرد: برنامه‌ریزی جهت راه‌اندازی مراکز شست وشوی خودرو در مبادی شهر تهران با همکاری مناطق۲، ۴، ۱۳، ۱۵،۱۸،۱۹،۲۰،۲۱و ۲۲ انجام می شود. به عبارت دیگر این کارواش‌های خیابانی تنها در این مناطق خدمات دهی خواهند کرد.
 
قدیمی همچنین تصریح ‌کرد: اجرای این طرح می تواند عامل موثری در جهت کاهش شست وشوی خودرو در حاشیه خیابان‌ها و بزرگراه‌ها باشد تا بدین وسیله از آلودگی بیشتر کانال‌ها و انهار نیز جلوگیری شود.   
 
به گفته مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر کارواش‌ خیابانی با حداقل هزینه به شست وشوی خودروی شهروندان می‌پردازند.

کارواش،نوروز ۹۲،صنایع،مشاغل

ارسال نظر