roulette

با فلش کارت یادگیری و حفظ کردن لغات انگلیسی را آسان کنید

با فلش کارت یادگیری و حفظ کردن لغات انگلیسی را آسان کنید

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mnemosyne 2.2
شما برای به خاطر سپردن و یا حفظ نمودن سؤالات درسی و یا یادگیری لغات یک
زبان خارجی مانند انگلیسی, از چه روشی استفاده می کنید؟ از هر روشی که

استفاده می‌کنید باید بدانید که استفاده از فلش کارت ها یکی از بهترین
روشها برای یادگیری این‌گونه موارد است و نرم‌افزار Mnemosyne با امکانات
فراوان به همین منظور ساخته شده است.

طریقه ی کار در این نرم‌افزار
بدین گونه است که شما به ازای هر سوال, یک جواب به آن اضافه می‌کنید و با
توجه به سختی و آسانی آن سؤال و توانایی شما در پاسخ دادن به آن یک شماره
به آن اختصاص می دهید. هر بار که سؤالی را جواب دادید یک شماره به آن اضافه
می‌شود و در انتها, تنها سوالهایی که در پاسخ دادن به آن‌ها مشکل
داشته‌اید در قسمت شماره های پایین باقی می مانند. بدین طریق شما براحتی
می‌توانید به اهداف آموزشی خود برسید.

شما برای به خاطر سپردن و یا
حفظ نمودن سؤالات درسی و یا یادگیری لغات یک زبان خارجی مانند انگلیسی, از
چه روشی استفاده می کنید؟ از هر روشی که استفاده می‌کنید باید بدانید که
استفاده از فلش کارت ها یکی از بهترین روشها برای یادگیری این‌گونه موارد
است و نرم‌افزار Mnemosyne با امکانات فراوان به همین منظور ساخته شده است.

برای دانلود کلیک کنید

فلش کارت،یادگیری،حفظ کردن،لغات انگلیسی،آسان،نرم افزار

ارسال نظر