roulette

پرونده محدوديت‌ عکاسان در مجلس‌ بسته‌ شد

پرونده محدودیت‌ عکاسان در مجلس‌ بسته‌ شد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بنابراین نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع با حذف ماده ۱ این طرح وضعیت حضور خبرنگاران در صحن علنی را به همان حالت قبلی برگردانند. باشگاه خبرنگاران: نمایندگان با حذف محدودیت حضور عکاسان در جلسات علنی مجلس، وضعیت حضور آنان در جلسات علنی را به حالت قبلی برگردانند.

نمایندگان در جلسه علنی (چهارشنبه ۹ اسفندماه) پرونده محدودیت حضور عکاسان در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی را بستند.
 
براین اساس ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده بود، حضور تصویربرداران و عکاسان در جلسات علنی مجلس محدود می‌شد و آن‌ها فقط می‌توانستند در یک ساعت ابتدایی مجلس در صحن حاضر باشند.
 
این اصل که به محض مطرح‌شدن مخالفت و موافقت‌های جدی نمایندگان را در پی داشت امروز اولین دستور کار نمایندگان بود.
 
بنابراین نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع با حذف ماده ۱ این طرح وضعیت حضور خبرنگاران در صحن علنی را به همان حالت قبلی برگردانند.
 
لازم به یادآوری است تبصره یک ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح می‌کرد: تصویربرداری اعم از فیلم و عکس از جلسات مجلس فقط در یک ساعت شروع جلسات علنی مجلس مجاز بوده و در مواقع خاص با تشخیص رئیس جلسه این مدت قابل افزایش است.
 
تصویربرداران صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی از این حکم مستثنی هستند.


عکاسان،مجلس‌

ارسال نظر