roulette

هشدار پزشکان: کمبود خواب فعالیت ژن‌ها را تغییر می‌دهد

هشدار پزشکان: کمبود خواب فعالیت ژن‌ها را تغییر می‌دهد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به نوشته روزنامه سان، این تغییرات شامل ژنهایی می‌شود که با کنترل التهاب، ایمنی و واکنش به استرس در ارتباط هستند.

پزشکان در یک مطالعه جدید هشدار دادند فقط یک هفته کمبود خواب کافیست تا فعالیت عادی بیش از ۷۰۰ ژن را در بدن انسان تغییر دهد.

به گزارش ایسنا، متخصصان علوم پزشکی دانشگاه سوری انگلیس در
این مطالعه فعالیت کل ژنوم انسانی را مورد ارزیابی قرار داده و دریافتند که
خواب ناکافی می‌تواند روی فعالیت عادی صدها ژن تاثیر نامطلوب بگذارد.

به نوشته روزنامه سان، این تغییرات شامل ژنهایی می‌شود که با کنترل التهاب، ایمنی و واکنش به استرس در ارتباط هستند.

پزشکان از مدتها پیش می‌دانستند که کمبود خواب می‌تواند منجر به بروز انواع
ناراحتی‌ها و بیماری‌هایی شامل چاقی، بیماری قلبی و ناتوانی ذهنی شود اما
در این مطالعه برای اولین بار معلوم شد که خواب ناکافی حتی روی نحوه
الگوهای بیان ژنها نیز تاثیر می‌گذارد.

متخصصان این دانشگاه امیدوارند در آینده از اطلاعات فوق برای بررسی‌های
بیشتر و دقیق تر ارتباطات بین نحوه فعالیت ژنها و سلامت کلی بدن بهره
بگیرند.

هشدار پزشکان،کمبود خواب،فعالیت ژن‌ها

ارسال نظر