roulette

نفس نکشید باز هم هوا آلوده است

نفس نکشید باز هم هوا آلوده است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و میانیگن غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است. میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و هم اکنون هوا در شرایط نا سالم برای گروهای حساس است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و میانیگن غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.

براساس گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف است و به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس باقی بماند.

گفتنی است: در شرایط ناسالم برای گروههای حساس افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی سالمندان و کودکان فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

آلودگی هوا،سنجش آلودگی هوا،تهران،گزارش هواشناسی

ارسال نظر