roulette

مدیر عامل سایپا: از تحقیق و تفحص مجلس استقبال می‌کنیم

مدیر عامل سایپا: از تحقیق و تفحص مجلس استقبال می‌کنیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، سعید مدنی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی گروه خودروسازی سایپا گفت: از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو استقبال میکنیم زیرا معتقدیم با این کار مشکلات موجود تولید شناسایی و در خصوص رفع آنها از سوی مجلس کمک خواهد شد.

وی در ادامه افزود: حساسیت ها و پیگیریهای نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکلات قابل تقدیر و تشکر است و طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نیز در همین راستا پیشنهاد گردیده است که گروه خودرو سازی سایپا از این طرح استقبال میکند.

مدنی گفت: با تحقیق و تفحص بسیاری از مشکلات موجود در راه تولید که باعث گردیده در سال جاری تولید خودرو به نصف کاهش یابد و قیمت ها افزایش پیدا کند مشخص خواهد شد و مطمئناً نمایندگان محترم در خصوص رفع این مشکلات تمهیداتی در نظر خواهند گرفت.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: ما آمادگی لازم را برای هرگونه همکاری در خصوص تحقیق و تفحص اعلام میکنیم و هر زمان که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

/

استقبال تحقیق تفحص سایپا عامل مجلس مدیر می‌کنیم

ارسال نظر