roulette

علي مطهري: خبرنگاران می توانند از کوچک زاده شکایت کنند

علی مطهری: خبرنگاران می توانند از کوچک زاده شکایت کنند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

این نماینده مجلس افزود: البته باید بگویم آقای کوچک زاده با این حرف ها که مطرح کرده اند شخصیت خودشان را نشان داده اند. علی مطهری می گوید: خبرنگاران می توانند از کوچک زاده شکایت کنند.

علی مطهری نماینده مردم تهران در گفتگو با آریا گفت: آقای کوچک زاده روز گذشته و امروز سخنانی در خصوص خبرنگاران و عکاسان مطرح کرده است که توهین آمیز بوده است. وی تاکید کرد: آقای کوچک زاده باید به دلیل سخنانش از خبرنگاران عذر خواهی کند.

این نماینده مجلس افزود: البته باید بگویم آقای کوچک زاده با این حرف ها که مطرح کرده اند شخصیت خودشان را نشان داده اند.

مطهری درباره احتمال برخورد مجلس با نمایندگانی که چنین رفتاری را از خود نشان می دهند گفت: مجلس هیچ سازکاری برای این موضوع ندارد که بتواند با این گونه نمایندگان برخورد کند مگر اینکه خبرنگاران به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کنند، شاید از این طریق بشود با آقای کوچک زاده برخورد کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته بنده نمیدانم از نظر قانونی می توان این کار را انجام داد یا نه اما فکر می کنم خبرنگاران بتوانند از این طریق این موضوع را پیگیری کنند.


علی مطهری،خبرنگاران،کوچک زاده

ارسال نظر