roulette

زرشك آبي!(عکس)

زرشک آبی!(عکس)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عکس های ارسالی برای زیست نیوز از سید محمد میروکیلی

 

 

گلهای خوشه ای زیبا، زرشک آبی-کوه دامگاهان- استان یزد

 


 

"اطلاعیه"

 بخش “دوربین سبز” زیست نیوز راه اندازی شد. در این بخش جدید فضایی برای انتشار تصاویر کاربران محترم سایت با مضامین زیست محیطی مانند تصاویر طبیعت، حیوانات، تخلفات و… درنظر گرفته شده است. از این رو تقاضا می شود تصاویر مناسب را “فقط” با بزرگنمایی۶۰۰ در ۴۰۰ پیکسل و همچنین نام و نام خانوادگی و محل ثبت تصویر برای ما به پست الکترونیک ZISTNEWS@GMAIL.COMارسال نمائید.


 
 
                                                    zistnews.com   

زرشک،گل،یزد،دوربین،زیست نیوز

ارسال نظر