roulette

رسوایی اخلاقی یک کشیش!/سند

رسوایی اخلاقی یک کشیش!/سند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 


ظهور به نقل از جام؛ شبکه یورو نیوز گزارش داد: “روزنامه انگلیسی زبان آبزرور نوشته است شکایت کنندگان که چهار کشیش هستند خواستار استعفای آقای اوبرین شده اند.”


 


سخنگوی این ارشدترین روحانی کلیسای کاتولیک بریتانیا گفته که این شکایت به دلیل «رقابت در کلیسای کاتولیک» صورت گرفته است.


 


یکی از شهروندان معتقد به کلیسای کاتولیک در شهر ادینبورگ اسکاتلند می گوید: «ما به تصمیماتی که کلیسا می گیرد اعتماد داریم. می دانید، آنان رهبران خوبی هستند و ما بخوبی از این مرحله عبور می کنیم. هر چه قسمت باشد، همان می شود.»


 


شهروند دیگری چنین اظهار نظر می کند: «فکر می کنم بدیهی است که آنان مجبورند به پرسش های مطرح پاسخ دهند. چنانچه در گذشته نه چندان دور، مابقی کلیسای کاتولیک مجبور به پاسخگویی به پرسش های زیادی بوده اند.»


 


وی که تا یک ماه دیگر بازنشسته می شود، در سال ۲۰۱۲ از سوی همجنگسرایان بریتانیا به عنوان معتصب ترین فرد سال نامگذاری شد.


 


آقای اوبرین گفته است که ازدواج دو همجنس نه تنها از نظر روانی بلکه به لحاظ جسمی نیز زیانبار است


 


این شکایت یک هفته پیش از استعفای پاپ بندیکت شانزدهم تنظیم و ارایه شده است. شاکیان نگرانند که در صورت سفر آقای اوبرین به واتیکان برای شرکت در نشست تعیین پاپ جدید، کلیسای جامع کاتولیک اسکاتلند به شکایت رسیدگی نکند.


 

بی بی سی فارسی هم گزارش داد: عالی‌ترین مقام کلیسای کاتولیک بریتانیا از سمتش کناره گیری کرد.


 


استعفای عالی‌ترین مقام کلیسای کاتولیک بریتانیا، بحرانی را در کلیسای اسکاتلند ایجاد کرده است.


 


کاردینال کیت اوبراین، عالی‌ترین مقام کلیسای کاتولیک بریتانیا در بحبوحه اتهامات وارده به او مبنی بر داشتن “رفتار نامناسب” نسبت به تعدادی از کشیش‌ها از ریاست کلیسای اسکاتلند استعفا داد.


 


گزارش‌ها حاکی از پذیرش استعفای او از سوی پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان، است.


 


کاردینال اوبراین ادعاهای مطرح شده از سوی چهار کشیش را که مربوط به سه دهه گذشته می‌شود، رد کرده است.


 


او در بیانیه‌ای گفته است که قبلا استعفایش را تقدیم کرده بود و انتظار داشت که ماه آینده و در زمانی که ۷۵ ساله می شود، از مقامش کناره گیری کند.


 


این جنجال در حالی ایجاد شده که واتیکان با گزارش‌هایی در مورد ایجاد فساد و سوء مدیریت روبروست.


 


از این کناره گیری به عنوان تراژدی برای کاردینال اوبراین نام برده‌اند.

 


 


 


”"

اخلاقی رسوایی کشیش/سند

ارسال نظر