roulette

جاده‌های مرگ در عربستان

جاده‌های مرگ در عربستان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

الرشیدی ادامه داد: وضعیت ۷۲۴ نفر یعنی ۶ درصد از این مجروحان وخیم گزارش شده است. ۶۴۵ نفر یعنی ۵ درصد نیز از ناحیه ستون مهره‌ها دچار آسیب دیدگی شدند، و ۲۸۴۸ نفر یا ۲۳ درصد هم دچار آسیب مغزی شدند. درحالیکه جاده‌های عربستان به دلیل رانندگی بد و یا حرکات نمایشی، روزانه شاهد تصادف های مرگبار و خطرناکی است؛ یک مسئول سعودی از پذیرش سالانه بیش از ۱۲ هزار نفر از مجروحان حوادث رانندگی در بیمارستانهای منطقه القصیم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم “حمدی عبدالله الرشیدی” مدیر اداره آمار و اسناد اداره بهداشت منطقه القصیم گفت: شمار مجروحانی که سال گذشته بر اثر حوادث رانندگی در بخش فوریت‌های پزشکی بیمارستانهای منطقه القصیم پذیرش شده اند، به ۱۲ هزار و سیصد و هفتاد و دو مورد رسید.

روزنامه سعودی “وطن” به نقل از الرشیدی نوشت: بیمارستان “ملک فهد” با ۲ هزار و هشتصد و نود و هفت مورد، بیشترین پذیرش قربانیان حوادث رانندگی را داشته است.

الرشیدی ادامه داد: وضعیت ۷۲۴ نفر یعنی ۶ درصد از این مجروحان وخیم گزارش شده است. ۶۴۵ نفر یعنی ۵ درصد نیز از ناحیه ستون مهره‌ها دچار آسیب دیدگی شدند، و ۲۸۴۸ نفر یا ۲۳ درصد هم دچار آسیب مغزی شدند.

وی همچنین تأکید کرد که سال گذشته در منطقه القصیم ۳۴۷ نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.

حرکات نمایشی و بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در عربستان همواره یکی از بزرگترین عوامل بروز حوادث رانندگی و تصادف‌های خطرناک بوده است.

جاده‌های مرگ،عربستان

ارسال نظر