roulette

کمدین ایتالیایی در انتخابات سوم شد؛ وضع ایران از اروپا بهتر است

کمدین ایتالیایی در انتخابات سوم شد؛ وضع ایران از اروپا بهتر است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

گریلو گفت که وضعیت اقتصاد ایران با وجود تحریم ها بهتر از اقتصاد های بحران زده حوزه یورو است . وی همچنین با انتقاد از نفوذ رسانه های اسراییلی و آمریکایی در ایتالیا ، این نفوذ را عامل بی خبری مردم ایتالیا از واقعیت جاری در جهان و به ویژه خاورمیانه دانست. “بپ گریلو” کمدین ایتالیایی که در انتخابات اخیر این کشور با رهبری یک جنبش سیاسی مخالف سیاست های ریاضت اقتصادی و حوزه یورو تبلیغات گسترده ای صورت داده بود توانست در انتخابات در جایگاه سوم قرار گیرد.

به گزارش عصر ایران نتایج اولیه از شمارش آرای انتخابات پارلمانی ایتالیا نشان می دهد حزب چپ میانه به رهبری”پیرلوییجی برسانی” توانسته است با کسب نزدیک ۳۲ درصد آرا اکثریت ضعیفی را در پارلمان ایتالیا کسب کند.

حزب راست میانه به رهبری ” سیلویو برلوسکنی” نیز توانست با کسب حدود ۲۷ درصد ارا در جایگاه سوم و حزب ” جنبش ۵ ستاره ” به رهبری بپ گریلو کمدین ایتالیایی نیز توانست با کسب ۱۶ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گیرد.

نتایج این انتخابات برای دیگر کشورهای اروپایی نگران کننده است چرا که با توجه به پیروز نشدن هیچ حزبی در انتخابات و نیز سوم شدن حزبی که مخالف اتحادیه اروپا است و شعار خروج ایتالیا از حوزه یورو را مطرح کرده ، ممکن است در شرایط کنونی بحران حوزه  یورو را تشدید کند.

بدون شک بپ گریلو را می توان پدیده این دور از انتخابات ایتالیا دانست چرا که این هنرپیشه کمدین توانست با جذب آرای ناراضیان از وضعیت کنونی اقتصادی و نیز سیاست های ریاضت اقتصادی ماریو مونتی نخست وزیر مستعفی ایتالیا،برای خود کسب جایگاه کند.

گریلو در جریان مبارزات انتخابات شعارهایی داده است که تحقق آنها غیر ممکن به نظر می رسد اما بخشی از اظهارات و شعارهای وی در زمینه مقایسه وضعیت اقتصادی کنونی ایران درشرایط تحریمی و اقتصاد بحران زده حوزه یورو برای رسانه های ایتالیایی جالب بود.

گریلو در جریان مبارزات انتخاباتی در یک اظهار نظر جالب گفت که وضعیت اقتصاد ایران با وجود تحریم ها بهتر از اقتصاد های بحران زده حوزه یورو است . وی همچنین با انتقاد از نفوذ رسانه های اسراییلی و آمریکایی در ایتالیا ، این نفوذ را عامل بی خبری مردم ایتالیا از واقعیت جاری در جهان و به ویژه خاورمیانه دانست.

وی همچنین افزود که وضعیت امروز سوریه شبیه یک انقلاب نیست بلکه بیشتر به عملیات سرویس های مخفی مشابهت دارد تا اعتراضات مردمی.

این اظهار نظرات کم سابقه ، گریلو را تبدیل به پدیده این دوره از انتخابات کرد. رای دهندگان ناراضی از اوضاع اقتصادی در ایتالیا و دولت مونتی دو راه در پیش رو داشتند: یا به ائتلاف راست میانه به رهبری سیلویو برلوسکنی پولدار رای دهند یا به سمت جنبش ۵ ستاره به رهبری گریلو متمایل شوند.

به نظر می رسد با توجه به کسب بیش از یک چهارم آرا از سوی جنبش به رهبری گریلو معترضان از سیاست های ریاضت اقتصادی ترجیح داده اند به جای آزمودن دوباره برلوسکنی که دولت او در اثر بحران اقتصادی حوزه یورو سال گذشته از قدرت ساقط شد، بیشتر ترجیح داده اند به جنبش ۵ ستاره گریلو رای دهند.

البته این خبر خوبی برای بروکسل نیست چرا که دولتمردان قاره سبز و مقامات اتحادیه اروپا از نزدیک شاهد روند تحولات انتخاباتی در سومین اقتصاد بزرگ اروپا هستند و با این نتایج دلسرد کننده که حاکی از اوج نارضایتی شهروندان ایتالیا از سیاست های ریاضت اقتصادی تحمیلی حوزه یورو است، دولتمردان قاره سبز باید نگران آینده روند همگرایی در این اتحادیه باشند.

در کشوری که یک بازیگر کمدین می تواند در عرض چند هفته بیش از یک چهارم آرای انتخاباتی را جذب شعارهای ضد اتحادیه اروپا کند، و این کشور سومین اقتصاد بزرگ اروپا است، می توان تکلیف دیگر اعضای بزرگ و کوچک اتحادیه را نیز حدس زد.ایتالیا،ریاضت اقتصادی،بپ گریلو،برلوسکنی

ارسال نظر