roulette

نظر پروین احمدی‌نژاد درباره اختلاف دو برادرش

نظر پروین احمدی‌نژاد درباره اختلاف دو برادرش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وی گفت: اگر این جریان بین دو بردار مطرح شده است به دلیل سو، استفاده شخصی برخی از افراد از داوود علیه محمود است. ایلنا نوشت:پروین احمدی‌نژاد درباره

اظهارات داوود {احمدی نژاد} علیه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و منشاء
اختلافات این دو برادر، گفت: این اختلاف نظرها طبیعی است و برای همه
شخصیت‌های نظام در تمامی دوران اتفاق افتاده است و خاص این دو نفر نیست.
وی
ادامه داد: در خانواده مسوولان نظام افرادی با تفاوت سلیقه حضور دارند،
اما اختلاف میان برادرانم به دلیل سوءاستفاده برخی افراد ایجاد شده است.
وی گفت: اگر این جریان بین دو بردار مطرح شده است به دلیل سو، استفاده شخصی برخی از افراد از داوود علیه محمود است.
پروین
احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که شما در جریان اختلافات میان دو
برادرتان حق را به کدام می‌دهید، پاسخ صریحی نداد و تاکید کرد: ‌وارد این
مبحث نمی‌شوم.
احمدی‌نژاد همچنین درباره ۳۲۰
میلیارد تومان هزینه فاقد سند شهرداری تهران در زمان ریاست بردارش در
شهرداری تهران، نیز گفت: ‌ لازم باشد در زمان مناسب نسبت به این مساله صحبت
می‌کنم.

پروین احمدی‌نژاد،مسوولان نظام،داوود احمدی‌نژاد

ارسال نظر